Alt popisek pro hlavní fotku

Ukrajinští Kamarádi/ Українські «Друзі – dvojjazyčná publikace pro nově příchozí ukrajinské děti/двомовна публікація для українських дітей

Organizace Zaedno zpracovala digitální vzdělávací materiály pro nově příchozí děti z Ukrajiny (i s nulovou znalostí českého jazyka). Vzhledem k faktu, že je až polovina uprchlíků z Ukrajiny tvořena právě dětmi, jsou uvedené materiály nyní naléhavě potřeba. V rámci dětského vícejazyčného časopisu Kamarádi přináší zpracovatel „ukrajinský speciál“.

Dvojjazyčná publikace obsahuje ukrajinské pohádky, státní hymny České republiky a Ukrajiny, atd.

 

Організація Zaedno розробила цифрові навчальні матеріали для новоприбулих дітей з України (навіть з нульовим знанням чеської мови). У зв’язку з тим, що аж половина біженців з України це діти, ці матеріали є дуже потрібні. У рамках дитячого багатомовного журналу Kamarádi розробник приносить «спеціальний   український випуск».

Двомовне видання містить українські казки, гімни Чехії та України тощо.