Dokumenty

V této části webové stránky Praha národnostní naleznete důležité informace a odkazy k dokumentům, ze kterých vychází politika a praxe v oblasti národnostních menšin na území hlavního města Prahy, na celostátní úrovni i v kontextu mezinárodním.