Národnostní menšiny a média

V této části webu Praha národnostní vám přinášíme hlavní pořady veřejnoprávních médií s tématem národnostních menšin.

Česká televize

Pořad Sousedé stanice ČT2

Měsíčník Sousedé divákům poskytuje aktuální obraz ze života menšin a cizinců u nás tak, aby posílil obecné povědomí o ostatních národnostech žijících v naší společnosti. Cyklus mapuje prolínání a vzájemné ovlivňování kulturních i životních zvyklostí, jejich uchovávání členy minorit, ale i případné proměny v českém prostředí. Zabývá se obecnými aspekty začleňování do společnosti i dlouhodobými a každodenními problémy soužití. Motem komponovaného pořadu, ze kterého vzešel jeho název, je nahlédnout do oken našich sousedů. Pochopit a poznat pestrost naší společnosti a snadněji tak spolu komunikovat v našem společném domě, kterým je Česká republika.

Servisní magazín O menšinách a PRO menšiny připravuje osvědčený tým tvůrců cyklu Babylon v dramaturgii Marty Růžičkové. Režie se ujal Martin Rek ve spolupráci s kameramanem Krunoslavem Kiko Ketelešem. Grafickou podobu pořadu vytvořili Niké Papadopulosová a Tomáš Chabrus Hájek, hudební znělku složil Jakub Krajíček. Pořad vzniká v ostravském centru dramaturgie Marcela Nevína.
Pořad Sousedé Česká televize vysílá co čtyři týdny v pátek kolem 17. hodiny na ČT2 a reprízuje ho vždy následující sobotu v 18.55 hod.

Babylon

Příběh Čechů žijících v cizině, příběh cizinců žijících v Česku, příběhy osobností zastupujících nejrůznější národnostní a etnické menšiny. Dokumentární cyklus Babylon takových příběhů odvyprávěl více než tisícovku. Podle tvůrců by měly být všechny nejen zajímavé, ale především pozitivní a inspirující. Magazín se na obrazovkách České televize objevuje pravidelně týden co týden od roku 2004, aktuálně každou sobotu po poledni na Dvojce. Za jeho existencí stojí autorka projektu, scenáristka, režisérka a dramaturgyně Marta Růžičková:
„Hlavním kritériem při výběru osobností, jejichž životní příběh pořad Babylon zachytí, není jen skutečnost, že někoho osud zavál do jiné země. Jde o vlastní přístup a postoj daného člověka ke svému životu. Když se někdo, kdo nic nemá nebo všechno ztratil (přinejmenším přišel o své přirozené kulturní prostředí a jazyk), postaví znovu na nohy. Když na společnosti, resp. na nové zemi, jen neparazituje, ale když ji sám obohacuje svými schopnostmi, talentem nebo zodpovědností.“

Domov můj

Hrdiny dokumentu jsou lidé ze zcela odlišných kultur. V průběhu jednoho roku jsme sledovali rodiny cizinců, kteří v České republice žijí po několik let a pro něž zůstává jejich kultura a tradice důležitou součástí jejich osobnosti. Každá z rodin navíc představuje jiné náboženství. Tvůrci sledovali respondenty v průběhu šestidílného cyklu v jejich každodenních situacích, ukazují jejich rodinný a společenský život, interakci s přáteli, ať už s cizinci či Čechy. Jakým způsobem si přistěhovalci udržují vlastní identitu? Jak se přizpůsobují a jaká rizika s sebou nese začleňování do společnosti? Nakolik jim víra a odlišné kulturní pozadí komplikuje sžívání se s jinou kulturou?

Hrdiny jsou jak cizinci z celého světa, tak i členové národnostních menšin.

Český rozhlas
Stanice PLUS: pořad Mezi námi

Magazín o národnostních menšinách v Česku, ve kterém seznamujeme nejenom s výjimečnými osobnostmi, ale i s jejich kulturními tradicemi a činností jejich spolků.
Mezi námi je jedinečný pořad v českém éteru. Příslušníci národnostních menšin zde žijí po generace anebo jen pár let, ale jsou tady už doma. Proč si vybrali právě české prostředí a jaké zvyky a tradice si přinesli ze své staré vlasti? Podařilo se jim pokračovat ve své profesní kariéře, nebo museli všechno od základu změnit? Jak se jim žije a jak je společnost přijímá? A co jejich děti, mají vazby k rodným zemím svých rodičů? Na to vše odpovídá pořad Mezi námi prostřednictvím rozhovorů a reportáží.
20minutový magazín představuje nejen spolky a osobnosti, ale zavede vás i na výstavy, autogramiády, koncerty, zajímavé besedy nebo festivaly jednotlivých menšin.
Setkávání se s národnostními menšinami nás může obohatit o nové pohledy i nová přátelství.

Historie pořadu:
Česká republika uznává 14 menšin, z toho jen čtyři mají v Českém rozhlase své pravidelné vysílání. Proto v srpnu 2015 vznikl projekt nového pořadu, kde dostane prostor dalších 10 menšin – běloruská, bulharská, chorvatská, srbská (a ostatní menšiny bývalé Jugoslávie), řecká, maďarská, rusínská, ruská, ukrajinská a vietnamská. Český rozhlas tím důsledněji naplňuje svou úlohu veřejné služby. Pořad Mezi námi vysílá Český rozhlas Plus od listopadu 2015.

Romské vysílání O Roma vakeren na Radiožurnálu

Vysílání o Romech pro Romy, ale nejen pro ně – i pro širokou veřejnost.
Zpravodajsko-publicistický magazín O Roma vakeren čili Romové hovoří přináší informace o životě Romů žijících v Česku i v zahraničí. Je to jediné rozhlasové vysílání pro romskou menšinu. Mapuje celospolečenské dění týkající se soužití romské a většinové populace. Redaktoři získávají vždy aktuální informace o nejdůležitějších otázkách, které mají přímý dopad na romskou komunitu.
V magazínu je kladen velký důraz na vytváření pozitivního obrazu Romů, například prostřednictvím představování úspěšných Romů, kteří se dokázali prosadit v politickém, uměleckém, sportovním nebo společenském životě. Ve vysílání dostávají prostor neziskové organizace a jejich úspěšné projekty, které přispívají k pozitivnímu obrazu romské menšiny ve společnosti.
Posluchače pořad seznamuje s romskou historií a literaturou, vysílá romskou hudbu z domova i ze zahraničí. Poslechnout si můžete i besedy s odborníky o romské problematice. Ve vysílání převažuje český jazyk, aby pořad mohli poslouchat i neromští posluchači.
Tým pořadu tvoří zkušení redaktoři, moderátoři a regionální redaktoři, vítaní jsou i noví externí spolupracovníci, kteří mají zájem stát se součástí O Roma vakeren.
O Roma vakeren připravuje romská redakce, která vznikla 1. listopadu 1992. U zrodu vysílání stála Jarmila Balážová, jež redakci vedla do půli roku 1998. Spolu s ní v redakci působil Emil Baláž a později Vojtěch Lavička. Od konce roku 1998 do roku 2009 vedla romské vysílání Anna Poláková a místo produkční v roce 1998 obsadila Iveta Durdoňová. V září 2010 nastoupila do ČRo Iveta Demeterová a převzala vedení romské redakce.
Záznamy pořadu (verze pro ČRo Radiožurnál) si můžete poslechnout v iRadiu.

Slovenské vysílání Stretnutie

Stretnutie je vysielanie Českého rozhlasu pre slovenských spoluobčanov, ale aj pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o Slovensko a radi počúvajú slovenčinu. Stretnutie je moderované po slovensky, príspevky sú v slovenčine a hudobnú zložku tvoria diela slovenských autorov.
Magazín prináša informácie, čo nové sa na Slovensku deje v politike a športe. Predstavujeme českých Slovákov, odborníkov v najrozličnejších povolaniach, ktorí hovoria o novinkách a problematike svojich profesií, zaujímajú postoje ku každodenným udalostiam v Česku. Pozývame k mikrofónu slovenské osobnosti od vedy až po umenie, ktoré sú na pracovných návštevách v Českej republike. Stretnutie mapuje aj spoločenský život slovenskej menšiny v Česku.
Magazín Stretnutie sa vysiela v nedeľu na stanici Radiožurnál o 20.00 hodine. Na regionálnych staniciach Českého rozhlasu vysielame vždy v pondelok a v stredu o 19.45 hodine.

Stanice vašeho kraje: německé vysílání Sousedé

Česko-německý magazín pro německou menšinu v Čechách.

Rozhovory se zajímavými představiteli německé menšiny, reportáže o současnosti i minulosti českých Němců, zajímavé zprávy od našich německých sousedů, pozvánky na kulturní a společenské události a mnoho dalšího.
Inspirací pro pořad Sousedé, který se vysílá od jara roku 2004, byla stejnojmenná akce rozhlasových stanic ČRo Sever, MDR 1 Radio Sachsen a Radio Wroclaw. Tehdy spolu český, saský a polský redaktor jezdili po hranicích svých zemí a společně natáčeli příspěvky. U zrodu Sousedů stála Veronika Kindlová, která pořad s přestávkou mezi lety 2007–2009 připravuje dodnes. Původně byl celý pořad česko-německý. V poslední době němčiny ubylo, aby se mohlo více prostoru věnovat praktickým a zajímavým informacím o životě u našich saských sousedů.

Židovské vysílání Šalom alejchem

Magazín o židovském životě u nás i ve světě. O kultuře, náboženství, osobnostech. O židovské současnosti i historii. Šalom alejchem přináší každý týden to nejzajímavější z dění v židovském světě. Představuje život židovských obcí u nás, v Izraeli i v cizině.
Magazín také seznamuje s významnými židovskými osobnostmi, upozorňuje na nové knihy a kulturní pořady na židovské téma. Pozornost věnuje i judaismu a židovským dějinám.
Šalom alejchem navazuje na stejnojmenný pořad, který od roku 1994 vysílal jednou za dva týdny Český rozhlas Regina. Od 8. listopadu 2015 vysílají týdeník Šalom alejchem všechny regionální stanice Českého rozhlasu.

ČRo Ostrava: polské vysílání Wydarzenia

Aktuální informace v polském jazyce přináší redakce vysílání pro polské spoluobčany od pondělí do pátku vždy po zprávách v 19.00.

Informační servis s publicistickými příspěvky zachycuje všednodenní i výjimečné události týkající se společenských a kulturních organizací, institucí, občanů hlásících se k polské menšině žijící v České republice. Pořad je doplněn písničkami v polském jazyce, někdy i v těšínském nářečí.

Pořad přináší zprávy a reportáže z aktuálních událostí
Hovoří se v něm polsky – s Poláky a o Polácích
Seznamuje s polskou regionální historií, literaturou, děním na území ČR a Polska, zvlášť v Těšínském Slezsku
Hraje regionální i populární polskou hudbu

Wydarzenia navazuje na Kwadrans Polskich Aktualności, který byl vysílán řadu let až do konce roku 2013.

Polské vysílání začínalo v Ostravě v roce 1950, kdy s vysíláním začal mladík – svazák – Boleslaw Duława, za rok se pak k němu připojila i žena, Otylie Bolková. Vysílali informace, drobnou publicistiku, o sobotách i rozsáhlejší koncipované pořady často určené mládeži v polských školách. Vysílací čas se měnil, v některých letech byly každodenní desítky nahrazovány několika delšími pořady v průběhu týdne.

Odvysílané díly pořadu si můžete poslechnout v iRadiu.