Archiv schválených dotací

Zajímá Vás, jaké národnostně menšinové projekty byly finančně podpořeny formou dotačních programů hl. m. Prahy mezi lety 2013 – 2023?

Odpověď včetně výše přidělené dotace naleznete zde.