Samospráva – konzultační mechanismy pro národnostní menšiny

Městské části hlavního města Prahy

Výbor

(komise, jiný poradní orgán)

Praha 3

 

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady MČ

Pracovní skupina Sociokulturně znevýhodnění občané v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb

Pracovní pozice poradce pro národnostní menšiny a cizince (Odbor sociálních věcí)

Praha 5 Komise sociální a zdravotní

Oddělení sociálních kurátorů, poradce pro cizince a národnostní menšiny

Praha 7 Oddělení integrace cizinců a národnostních menšin
Praha 8 Komise pro sociální věci a národnostní menšiny

9 členů (2 členové z řad zastupitelů, 7 členů z řad občanů)

Praha 17 Koordinátor národnostních menšin a cizinců (odbor sociálních věcí ÚMČ)

Výbory pro národnostní menšiny statutárních měst

Výbor pro národnostní menšiny statutárního města Brno Byl zřízen v roce 2000. https://www.brno.cz/sprava-město/volene-organy-město/zastupitelstvo-město-brna/vybory-zastupitelstva-město-brna/
České Budějovice Pouze romský koordinátor (poradce)
Děčín Výbor pro národnostní menšiny není a nikdy nebyl zřízen
Frýdek-Místek Výbor pro národnostní menšiny není a nikdy nebyl zřízen
Havířov Výbor pro národnostní menšiny není a nikdy nebyl zřízen
Hradec Králové Komise prevence kriminality a prorodinné politiky města (od roku 2012)
Výbor pro národnostní menšiny statutárního města Chomutov http://www.chomutov-město.cz/cz/vybor-pro-narodnostni-mensiny
Jablonec nad Nisou Výbor pro národnostní menšiny ze zákona není a nikdy nebyl zřízen
Jihlava Výbor pro národnostní menšiny ze zákona není a nikdy nebyl zřízen
Karlovy Vary Výbor pro národnostní menšiny není a nikdy nebyl zřízen
Výbor pro národnostní menšiny statutárního města Karviná https://www.karvina.cz/magistrat/vybory  (od roku 2000)
Kladno Výbor pro národnostní menšiny ze zákona není a nikdy nebyl zřízen
Liberec Výbor pro národnostní menšiny ze zákona není a nikdy nebyl zřízen, existuje Rada pro cizince, národnostní menšiny a další etnika (https://ksk-liberec.cz/cinnosti/cizinci-a-mensiny/rada-pro-cizince/)
Mladá Boleslav Od roku 2009 je zřízena Komise pro integraci etnik a národnostních menšin (https://www.mb-net.cz/komise-rady/ms-1004/p1=1004)
Most Od roku 2010 Komise sociální a národnostních menšin (https://www.mesto-most.cz/komise-socialni-a-narodnostnich-mensin/os-1137)
Olomouc Pouze poradkyně pro národnostní menšiny
Opava Výbor pro národnostní menšiny ze zákona není a nikdy nebyl zřízen
Ostrava Pouze koordinátor pro sociální začleňování
Pardubice Pracovní skupina komunitního plánování Cizinci, národnostní a etnické menšiny
Plzeň Od roku 2015 Komise pro integraci menšin a cizinců
Prostějov Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince
Přerov Pouze romský poradce
Teplice Výbor pro národnostní menšiny ze zákona není a nikdy nebyl zřízen
Výbor pro národnostní menšiny statutárního města Třinec Od roku 2002 https://www.trinecko.cz/vybory/d-26053/p1=24811
Ústí nad Labem Výbor pro národnostní menšiny ze zákona není a nikdy nebyl zřízen
Zlín Výbor pro národnostní menšiny ze zákona není a nikdy nebyl zřízen


Výbory (konzultační mechanismy) pro národnostní menšiny krajů

Jihočeský kraj Výbor pro národnostní menšiny není a nikdy nebyl zřízen
Výbor pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje (a koordinátor pro národnostní menšiny) https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=324493&TypeID=1
Výbor pro národnostní menšiny Karlovarského kraje (a koordinátor pro národnostní menšiny) http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/seznam-vyboru.aspx
Královéhradecký kraj (a koordinátor pro romskou menšinu a další menšiny) Jako samostatný (a ne ze zákona) byl zřízen v letech 2009 a 2010, poté v roce zřízena Komise pro lidská práva
Liberecký kraj (a koordinátor pro národnostní menšiny) Dlouhodobě existuje Komise Rady zastupitelstva kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování (https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/rada/komise-rady-libereckeho-kraje/pro-narodnostni-mensiny-cizince-a-socialni-zaclenovani)
Výbor pro národnostní menšiny Moravskoslezského kraje (a koordinátor pro národnostní menšiny) https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/vybor-pro-narodnostni-mensiny-41954/
Olomoucký kraj  (koordinátorka pro národnostní menšiny) Pracovní skupina Etnické menšiny a cizinci
Pardubický kraj  (a koordinátor pro romskou menšinu) Komise pro integraci romské komunity a dalších etnických skupin
Plzeňský kraj Komise pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin
Středočeský kraj Výbor pro národnostní menšiny není a nikdy nebyl zřízen
Výbor pro národnostní menšiny Ústeckého kraje (a koordinátor pro romskou menšinu) https://www.kr-ustecky.cz/vybor-pro-narodnostni-mensiny/os-15845
Kraj Vysočina (a koordinátor pro romské záležitosti) Pracovní skupina poskytovatelů služeb pro národnostní a etnické menšiny, osoby bez přístřeší a oběti trestné činnosti
Zlínský kraj (koordinátor pro romské poradce) Výbor pro národnostní menšiny není a nikdy nebyl zřízen