Přehled přidělených finančních prostředků

Zajímá Vás, jak velký objem finančních prostředků hl. m. Prahy byl poskytnut na oblast národnostních menšin mezi lety 2010 – 2020?

Odpověď včetně přehledu přidělených finančních prostředků formou dotačních programů a individuální účelové dotace HMP v oblasti národnostních menšin v jednotlivých letech naleznete v následujícím grafu:

 

2020
Program č. 1 – „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin“ 3 639 000 Kč

Program č. 2 – „Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 559 500 Kč

Program č. 3
– Kontinuální víceletá činnost v oblasti prezentace kultury národnostních menšin v hl. m. Praze 4 620 000 Kč

– Individuální účelová dotace (na provoz Domu národnostních menšin o.p.s.)
2 000 000 Kč

2019
Program č. 1 – „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin“ 5 247 000 Kč

Program č. 2 – „Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 397 000 Kč

Program č. 3 – Kontinuální víceletá činnost v oblasti prezentace kultury národnostních menšin v hl. m. Praze 4 520 000 Kč

2018
Program č. 1 – „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin“ 5 271 000 Kč

Program č. 2 – „Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 386 000 Kč

Program č. 3 – Kontinuální víceletá činnost v oblasti prezentace kultury národnostních menšin v hl. m. Praze 4 560 000 Kč

2017
Program č. 1 – „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin“ 8 545 000 Kč

Program č. 2 – „Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 480 000 Kč

2016
Program č. 1 – „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin“ 7 659 000 Kč

Program č. 2 – „Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 210 000 Kč

2015
Program č. 1 – „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin“ 6 610 000 Kč

Program č. 2 – „Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 310 000 Kč

2014
Program č. 1 – „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin“ 5 479 000 Kč

Program č. 2 – „Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 200 000 Kč

2013
Program č. 1 – „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin“ 5 332 620 Kč

Program č. 2 – „Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 371 800 Kč

2012
Program č. 1 – „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin“ 4 394 000 Kč

Program č. 2 – „Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 215 000 Kč

2011
Program č. 1 – „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin“ 4 391 000 Kč

Program č. 2 – „Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 160 000 Kč

2010
Program č. 1 – „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin“ 4 170 000 Kč

Program č. 2 – „Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 50 000 Kč