Hlavní strana

Vítáme vás na webové stránce Praha národnostní hlavního města Prahy týkající se oblasti národnostních menšin. Praha národnostní je určena nejen pro všechny národnostní menšiny žijící na území hlavního města Prahy, ale i pro odbornou a širokou veřejnost.

Více

Zajímavosti

Letokruhy – 70. výročí vzniku slovenského folklórního souboru Limbora, 30. výročí dětského folklórního slovenského souboru

Letokruhy – 70. výročí vzniku slovenského folklórního souboru Limbora, 30. výročí dětského folklórního slovenského souboru

Přečíst článek
21. Setkání národnostních menšin a Konference na téma: Literatura národnostních menšin na území hlavního města Prahy

21. Setkání národnostních menšin a Konference na téma: Literatura národnostních menšin na území hlavního města Prahy

Přečíst článek
Strategie romské integrace v hlavním městě Praze pro roky 2022 – 2030

Strategie romské integrace v hlavním městě Praze pro roky 2022 – 2030

Přečíst článek
Ukrajinští Kamarádi/ Українські «Друзі – dvojjazyčná publikace pro nově příchozí ukrajinské děti/двомовна публікація для українських дітей

Ukrajinští Kamarádi/ Українські «Друзі – dvojjazyčná publikace pro nově příchozí ukrajinské děti/двомовна публікація для українських дітей

Přečíst článek
Ukrajinské pohádky a pracovní listy pro nově příchozí děti z Ukrajiny

Ukrajinské pohádky a pracovní listy pro nově příchozí děti z Ukrajiny

Přečíst článek
Odkazy na informační kanály v souvislosti s pomocí pro občany Ukrajiny v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Odkazy na informační kanály v souvislosti s pomocí pro občany Ukrajiny v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Přečíst článek
Vícejazyčnost je bohatství

Vícejazyčnost je bohatství

Obecné informace k výše uvedenému projektu naleznete pod odkazem přečíst článek.

Přečíst článek
Vyhlášení dotačního programu na podporu aktivit  národnostních menšin

Vyhlášení dotačního programu na podporu aktivit národnostních menšin

Přečíst článek
Křest monografie Karolíny Ryvolové „Špačkem tužky na manžetě“

Křest monografie Karolíny Ryvolové „Špačkem tužky na manžetě“

Přečíst článek
Festivalové dny Víra, naděje, láska a moudrost – všechno to, co nás sbližuje

Festivalové dny Víra, naděje, láska a moudrost – všechno to, co nás sbližuje

Přečíst článek
Výsledky výběrového řízení na kanceláře národnostních menšin v Domě národnostních menšin o.p.s.

Výsledky výběrového řízení na kanceláře národnostních menšin v Domě národnostních menšin o.p.s.

Přečíst článek
Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021 určené veřejnosti

Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021 určené veřejnosti

Představujeme Vám Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021 určené veřejnosti, která se tak může seznámit s následujícími důležitými body vedoucí k možnostem uplatňování práv národnostních menšin v České republice.

Přečíst článek
Vyhlášení výběrového řízení na kanceláře národnostních menšin v Domě národnostních menšin o.p.s.

Vyhlášení výběrového řízení na kanceláře národnostních menšin v Domě národnostních menšin o.p.s.

Dne 18. 3. 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na kanceláře národnostních menšin v Domě národnostních menšin o.p.s.

Přečíst článek
10 let časopisu Kamarádi

10 let časopisu Kamarádi

Základní informace o Časopisu Kamarádi naleznete pod odkazem přečíst článek.

Přečíst článek
Schválené dotace ZHMP

Schválené dotace ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 18. 3. 2021 schválilo přidělení dotací na projekty Domu národnostních menšin přesahujících 200.000,- Kč a na projekty městským částem. Rozhodnutí o přidělení dotace včetně její výše naleznete v tomto článku.

Přečíst článek
Schválené dotace RHMP

Schválené dotace RHMP

Podali jste si žádost o dotaci hl. m. Prahy v rámci dotačního programu národnostních menšin? Zajímá Vás zda byl Váš projekt podpořen či nikoliv? Rada hl. m. Prahy na svém zasedání dne 22. 2. 2021 schválila přidělení dotací na projekty do 200.000,- Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace (včetně její výše) či její nepřidělení naleznete zde v tomto článku.

Přečíst článek
Vyhnání Gerty Schnirch – webová platforma

Vyhnání Gerty Schnirch – webová platforma

Představujeme Vám projekt dvou organizací - Shromáždění německých spolků a Svazu Němců v Praze a Středních Čechách, které prostřednictvím interaktivní webové platformy prezentují různé formy zobrazení problematiky odsunu německého obyvatelstva z Československa, které proběhlo mezi lety 1945 – 1947.

Přečíst článek
Praha kultivovaná

Praha kultivovaná

Pravidla reklamního označování provozoven (nejen) v památkově chráněných územích a v kulturních památkách v Praze.
Málokteré město se může pyšnit takovou mnohotvárností architektonických vrstev a stylů. Jen to občas nepoznáte v úrovni očí: původní bohatství pražské architektury je překryto záplavou tuctových reklamních prvků z laciných materiálů. Abyste krásu Prahy docenili, musíte vyšplhat na některou z vyhlídek anebo zvednout oči a hledat ji ve vyšších patrech. Pražské domy přitom mají vysokou kvalitu i v detailu – dusí se však pod oparem vizuálního smogu. Věříme, že se nám společně podaří Prahu kultivovat!

Přečíst článek
Svět knihy Praha 2021

Svět knihy Praha 2021

Ve dnech 10.-13.6.2021 na Výstavišti Praha proběhne Svět knihy Praha 2021. A můžete se těšit také na stánek Domu národnostních menšin týkající se jak jinak než národnostních menšin. Držíme pěsti organizátorům tohoto mezinárodního knižního veletrhu.

Přečíst článek
Výstava: Děti nepřítele? Kinder des Feindes?

Výstava: Děti nepřítele? Kinder des Feindes?

Výstava Filosofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, je souborem ilustrací, které mají za cíl zdůraznit paralely mezi minulostí a přítomností. Každá ilustrace vznikla na základě úryvku z dobového pramene poválečných let anebo výpovědí pamětníků spojeným s tímto obdobím. Návštěvníci výstavy se tak budou moci zamyslet nad poválečnými problémy dětí česko-německého původu v kontextu 21. století.
Na výstavu se můžete těšit v termínu od 15. 4. – 4. 5. 2021 v Galerii Domu národnostních menšin.

Přečíst článek
Starší novinky