Instituce

Instituce státní správy České republiky na centrální úrovni, zodpovědné za národnostně menšinovou politiku

Úřad vlády Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, tel. +420 296 153 576, web
Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, tel. +420 296 153 576, web
Ministerstvo kultury Odbor národnostní a regionální kultury Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1, tel. +420 257 085 253,   web
Odbor médií a audiovize Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6, tel. +420 257 085 315, web
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Oddělení základního vzdělávání Karmelitská 6, 118 01 Praha 1 tel. +420 234 812 132, web

 

Ambasády mateřských zemí příslušníků národnostních menšin

Ambasáda Běloruska ul. Sádky 626, 171 00 Praha 7, web, e-mail
Ambasáda Bulharska Krakovská 6, 110 00 Praha 1, e-mail
Ambasáda Chorvatska V Průhledu 9, 162 00 Praha 6, web, e-mail
Ambasáda Maďarska Pod Hradbami 17, 160 00 Praha 6, web, e-mail
Ambasáda Spolkové republiky Německo Vlašská 19, 118 01 Praha 1, web
Ambasáda Polska
Valdštejnská 153/8, 11800 Praha 1, web, e-mail
Ambasáda Ruska nám. Borise Němcova 1, 160 00 Praha 6, web, e-mail
Ambasáda Řecka Na Ořechovce 19, 162 00 Praha 6, e-mail
Ambasáda Slovenské republiky Pelléova 87/12, 160 00 Praha 6, web, e-mail
Ambasáda Srbska Mostecká 15, 118 00 Praha 1, e-mail
Ambasáda Ukrajiny Charlese de Gaulla 29, 160 00 Praha 6, web, e-mail
Ambasáda Vietnamu Plzeňská 214, 150 00 Praha 5, web, e-mail
Ambasáda Izraele Badeniho 2, 170 06 Praha 7, web, e-mail

 

Evropské instituce, zabývající se národnostně menšinovou politikou

Rada Evropy Sekretariát Rámcové úmluvy na ochranu národnostních menšin Agora Building, F – 67075 Strasbourg Cedex
France, tel. +33 (0)3 88 41 20 00, web
Sekretariát Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Agora Building, 1 quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, France, Tel: +33 (0)3 90 21 49 36, web
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Sekretariát pro záležitosti národnostních menšin Wallnerstrasse 6, 1010 Vienna, Austria
tel: +43 1 514 360, web
Vysoký komisař pro národnostní menšiny Prinsessegracht 22, 2514 AP The Hague,

Netherlands, tel: +31 70 312 55 00, web

 

Zahraniční instituce

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Palisády 29/A, 817 80 Bratislava 15, Slovensko, e-mail tel. 00 421 / 2 / 57 20 05 11; web

 

Akademické instituce

Ústav etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2; 116 38 Praha 1; tel. +420 221 619 641; e-mailweb
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i. Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1; tel. +420 257 286 362; e-mail; web
Ústav pro studium totalitních režimů Dočasná adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3; tel. +420 734 260 341; e-mail; web