Aktuální akce v DNM

Pro aktuální akce sledujte webové stránky Domu národnostních menšin. Akce jsou otevřené veřejnosti a dávají prostor pro seznámení se s jednotlivými menšinami a jejich zástupci žijícími v Praze.

Na akcích si můžete i procvičit jazyk národnostní menšiny.

Události seznamují jak s kulturou, uměním, historií národnostních menšin, tak jsou věnovány i různorodým tématům současnosti.

Aktuální akce v Domě národnostních menšin.