Aktuální dotace

Veškeré informace o aktuálním dotačním programu hlavního města Prahy jsou uveřejňované na oficiálních stránkách hlavního města Prahy na webovém portálu praha.eu v sekci Dotace a granty. V části národnostní menšiny pak naleznete veškeré aktuality.

Rok 2024: Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2024

Jednoleté dotace pro rok 2024 – schválené Radou hl. m. Prahy

Dotační program HMP na podporu aktivit národnostních menšin vychází z Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám na období 2021 – 2025.

 

Podpory ostatních institucí státní správy

Ministerstvo kultury

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin

Podpora integrace romské komunity

Úřad vlády

Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Podpora terénní práce

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce