Dotace

Dotační program
Hlavní město Praha od roku 1999 každoročně podporuje aktivity národnostních menšin působících v Praze prostřednictvím dotačního programu. Jsou nejen důležitou součástí veřejného života, ale přispívají i k utváření lokální identity.

Kulturní aktivity národnostních menšin na území hl. m. Prahy jsou výrazem vyspělosti národnostně menšinových společenství, prezentují tradice, zvyklosti a uznávané hodnoty menšinových kultur. Jsou nejen důležitou součástí veřejného života, ale přispívají i k utváření lokální identity. Jednou z priorit Koncepce politiky ve vztahu k národnostním menšinám hlavního města Prahy je podpora aktivit národnostních menšin formou dotačního programu.

Jaké aktivity národnostních menšin působících v Praze jsou podporovány prostřednictvím dotačního programu hlavního města Prahy ?

Opatření č. 1 – Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin

Opatření č. 2 – Publikační činnost, audio/video nahrávky související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze

Opatření č. 3 – Kontinuální činnost v oblasti prezentace kultury národnostních menšin v hl. m. Praze

Podpora aktivit národnostních menšin prostřednictvím dotačního programu hl. m. Prahy vychází z Koncepce na období 2021 – 2025.

Více informací k programovým dotacím hlavního města Prahy v oblasti národnostních menšin za jednotlivé roky (podmínky dotačních programů, podpořené/nepodpořené projekty, atd.)

Individuální účelová dotace
Finanční prostředky hlavního města Prahy v oblasti národnostních menšin jsou ve výjimečných případech poskytovány formou individuální účelové dotace. Tato forma financování je poskytována na úhradu provozních nákladů Domu národnostních menšin.