Publikace

Průvodce právy příslušníků národnostních menšin v České republice II
Vydal: Úřad vlády, Praha 2017

„Před 22 lety publikovali naši předchůdci příručku Průvodce právy příslušníků národnostních menšin v ČR.
Otázky týkající se národnostních menšin v České republice se cyklicky opakují, proto jsme se rozhodli vydat novou publikaci, která by lépe ilustrovala aktuální fungování poradního orgánu vlády, totiž Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“). Text nové publikace by měl objasnit, kdo je a kdo není
příslušníkem národnostní menšiny, a jak se může zúčastnit na řešení záležitostí, které se
národnostní problematiky týkají.“

K péči o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v České republice

Pflege der verlassenen deutschen und anderen Gräberauf Friedhöfender Tschechischen Republik auf Friedhöfen

 

Národnostní politika České republiky