Archiv předchozích ročníků

1998 / 1 (19. 3. 1998)

Název konference Spolupracující subjekty Sborník Doprovodná akce
Seminář o národnostních menšinách na území hl. m. Prahy

x

 

x

 

x

2002 / 2 (3.–4. 12. 2002)

Politika Prahy a dalších statutárních měst ve vztahu k národnostním menšinám Hnutí R Politika Prahy a dalších měst ve vztahu k národnostním menšinám. Praha 2003. Výstava fotografů a výtvarníků z řad národnostních menšin, společenský večer,

2003 / 3 (13.–14. 11. 2003)

Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám Hnutí R Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám. Praha 2004. Společenský večer, letohrádek Portheimka

2004 / 4 (11.–12. 11. 2004)

Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám Hnutí R Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám. Praha 2005. Společenský večer, letohrádek Portheimka

2005 / 5 (10.–11. 11. 2005)

Identita ve vztahu k národnostním menšinám. Hnutí R Identita ve vztahu k národnostním menšinám. Praha 2006. Společenský večer v Městské knihovně

2006 / 6 (12.–13. 10. 2006)

Rubikova kostka: multikulturalita

 

Hnutí R Rubikova kostka: multikulturalita. Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin. Praha 2007, CD ROM. Společenský večer v Městské knihovně

2007 / 7 (30. 7. 2007)

„Praha–Brno“ – k aktuálním otázkám (spolu)práce v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců hl. m. Prahy a statutárního města Brna Magistrát města Brna  

X

Společenský večer v prostorách DNM, o. p. s.

2008 / 8 (2. 12. 2008)

Multikulturní dialog Velvyslanectví Kanady v ČR,

host  Michaëlle Jean, generální guvernérka Kanady

DNM, o. p. s.

 

X

Společenský večer v prostorách DNM, o. p. s.

2009 / 9 (24. 11. 2009)

Tolerance a multikulturní společnost DNM, o. p. s.  

X

Společenský večer v prostorách DNM, o. p. s.

2010 / 10 (12. 10. 2010)

Národnostní menšiny a integrace cizinců ve 20 letech svobody

 

Velvyslanectví Kanady v ČR,

host Noël A. Kinsella, předseda Senátu, Kanada

DNM, o. p. s.

Ústav pro soudobé dějiny AV  ČR, v.v.i.

 

Národnostní menšiny, identita ve vzdělávání;     Identita národnostních menšin a integrace cizinců střední a východní Evropy ve dvaceti letech svobody. 10. setkání národnostních menšin a II. mezinárodní vědecká konference Národnostní menšiny, identita a vzdělávání. Tištěná publikace vydal  ÚSD AV ČR, v.v.i. a Dům národnostních menšin, o. p. s.,  Praha 2011. Společenské setkání v prostorách DNM, o. p. s.

2011 / 11 (14.–15. 11. 2011)

Národnostní menšiny, identita, tradice a vzdělávání v evropském kontextu DNM, o. p. s.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, jehož partnery jsou – Ústav pro filozofii a sociologii Lotyšské AV v Rize,  Ústav sociologie Ruské AV v Moskvě

Tištěná publikace

National minoirities,

Identity, Education.

Vydal ÚSD AV ČR, v.v.i., a hlavní město Praha, Praha 2011.

Společenské setkání v prostorách DNM, o. p. s.

2012 / 12 (10. 12. 2012)

Národnostní menšiny – historie, současnost, budoucnost

 

DNM, o. p. s.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

X

Kulturně-společenský večer v prostorách Rezidence primátora hl. m. Prahy

2013 / 13 (26. 11. 2013)

Praha jako místo soužití národnostních menšin DNM, o. p. s.

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

X

Kulturně-společenský večer v prostorách Rezidence primátora hl. m. Prahy

2014 / 14 (4. 12. 2014)

Praha a menšiny DNM, o. p. s.

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Úřad vlády ČR

Tištěná publikace Praha a menšiny, Vydal Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Domem národnostních menšin, o. p. s. Kulturně-společenský večer v prostorách Rezidence primátora hl. m. Prahy

2015 / 15 (12. 11. 2015)

Národnostní menšiny – duchovní život, víra. Literatura a jejich přínos pro českou společnost DNM, o. p. s.

Úřad vlády ČR

 

X

Kulturně-společenský večer v prostorách Rezidence primátora hl. m. Prahy

2016 / 16 (10. 11. 2016)

Děti a mládež národnostních menšin DNM, o. p. s.

Úřad vlády ČR

Sborník

Vydal DNM o.p.s. a Magistrát hl. m. Prahy, 2017

Kulturně-společenský večer v prostorách Rezidence primátora hl. m. Prahy

2017 / 17 (7. 12. 2017)

Kamenné instituce národnostních menšin a role samosprávy při jejich podpoře DNM, o. p. s., Úřad vlády ČR, Etnologický ústav AV ČR Kulturně-společenský večer v prostorách Clam-Gallasova paláce

2018 / 18 (22. 11. 2018)

Národnostní menšiny v Československu 1918–1938 DNM, o. p. s., Národní muzeum Kulturně-společenský večer v prostorách nové budovy Národního muzea

2019 / 19 (28. 11. 2019)

Národnostní menšiny v Československu v letech 1948–1989 DNM, o. p. s., Národní muzeum Kulturně-společenský večer v prostorách nové budovy Národního muzea

DNM_akt. 25.11. Program_19_setkani_NM_V11

2020/X (V roce 2020 se Setkání národnostních menšin neuskutečnilo z důvodu epidemiologické situace)