>Výsledky sčítání lidu

Výsledky sčítání lidu z roku 2011 v hlavním městě Praze

(Český statistický úřad, Praha, 2012)

Národnost Počet osob %
česká 821 688 64,76
moravská 3 754 0,30
slezská 246 0,02
běloruská 795 0,06
bulharská 1 732 0,14
chorvatská 423 0,03
maďarská 1 419 0,11
německá 1 264 0,10
polská 1 721 0,14
romská 368 0,03
rusínská 167 0,01
ruská 9 413 0,74
řecká 290 0,02
slovenská 23 089 1,82
srbská 1 028 0,08
ukrajinská 21 316 1,68
vietnamská 6 313 0,50
ostatní 19 653 1,55
dvojí národnost 11 005 0,87
nezjištěno / neuvedeno 343 112 27,04

Výsledky sčítání lidu z roku 2011 v městských částech hlavního města Prahy – jiná národnost než česká

(Český statistický úřad, Praha, 2012)

%
Praha 1 4,35
Praha 2 5,12
Praha 3 5,48
Praha 4 5,72
Praha 5 6,06
Praha 6 4,56
Praha 7 5,79
Praha 8 5,16
Praha 9 7,08
Praha 10 5,14
Praha 11 5,30
Praha 12 5,60
Praha 13 7,74
Praha 14 6,62
Praha 15 6,04
Praha 16 4,00
Praha 17 5,49
Praha 18 6,58
Praha 19 5,31
Praha 20 5,32
Praha 21 4,22
Praha 22 5,27

Výsledky sčítání lidu z let 1991, 2001 a 2011 v České republice

(Český statistický úřad, Praha, 2012)

 národnost/menšina 1991 2001 2011
česká 8 363 768 9 249 777 6 711 624
moravská 1 362 313 380 474 521 801
slezská 44 446 10 878 12 214
Běloruská menšina nezj. nezj. 2 013
Bulharská menšina 3 487 4 363 4 999
Chorvatská menšina nezj. 1 585 1 125
Maďarská menšina 19 932 14 672 8 920
Německá menšina 48 556 39 106 18 658
Polská menšina 59 383 51 968 39 096
Romská menšina 32 903 11 746 5 135
Rusínská menšina 1 926 1 106 739
Ruská menšina 5 062 12 369 17 872
Řecká menšina 3 379 3 219 2 043
Slovenská menšina 314 877 193 190 147 152
Srbská menšina nezj. 1 801 1 717
Ukrajinská menšina 8 220 22 112 53 253
Vietnamská menšina 421 17 462 29 660
ostatní 9 860 39 477 52 225
nezjištěno, národnost neuvedena 22 017 172 827 2 642 666

Výsledky sčítání lidu od roku 1921 (vybrané národnosti)

(Český statistický úřad, Praha, 1992, 2002, 2012)

rok v tom obyvatelé národnosti
české slovenské ukrajinské, ruské, rusínské polské maďarské německé jiné a nezjištěné
1921 6 758 983 15 732 13 343 103 521 7 049 3 061 369 45 737
1930 7 304 588 44 451 22 657 92 689 11 427 3 149 820 48 754
1950 8 343 558 258 025 19 384 70 816 13 201 159 938 31 211
1961 9 023 501 275 997 19 549 66 540 15 152 134 143 36 649
1970 9 270 617 320 998 16 413 64 074 18 472 80 903 36 220
1980 9 733 925 359 370 15 322 66 123 19 676 58 211 39 300
1991 9 770 527 314 877 15 208 59 383 19 932 48 556 73 732
2001 9 249 777 193 190 35 587 51 968 14 672 39 106 212 304
2011 6 711 624 147 152 71 864 39 096 8 920 18 658 2 694 891

Výsledky sčítání lidu z let 1991, 2001 a 2011 v České republice – mateřský jazyk (Český statistický úřad, Praha, 1992, 2002, 2012)

mateřský jazyk rok sčítání
1991 2001 2011
absolutně % absolutně % absolutně %
obyvatelstvo celkem 10 302 215 100,0 10 230 060 100,0 10 436 560 0,0
český 9 871 518 95,8 9 707 397 94,9 9 263 300 88,8
slovenský 239 355 2,3 208 723 2,0 154 465 1,5
polský 52 362 0,5 50 738 0,5 33 597 0,3
německý 40 907 0,4 41 328 0,4 14 148 0,1
romský 24 294 0,2 23 211 0,2 4 919 0,05
maďarský 20 260 0,2 9 286 0,1
ruský 18 746 0,2 31 622 0,3
ukrajinský 4 882 0,05 48 250 0,5
vietnamský 30 830 0,3
znaková řeč 1 429 0,01