Alt popisek pro hlavní fotku

10 let časopisu Kamarádi

Časopis Kamarádi je projekt neziskové organizace Spolek Zaedno.

Hlavní témata, ke kterým projekt Kamarádi přispívá, jsou vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchova a podpora lidských práv a právo na inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním.

Je zaměřen na děti, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mající zahraniční kořeny nebo učící se a komunikující vedle češtiny také v dalším jazyce.

Bližší informace k jubileu naleznete na zaedno.org.