Alt popisek pro hlavní fotku

Oslavy Mezinárodního dne Romů 2022

V termínu od 5. – 9. 4. 2022 se uskuteční Oslavy Mezinárodního dne Romů z dílny, který organizuje spolek ARA ART.

V rámci projektu se uskuteční následující akce: vernisáž výstavy, koncerty a Galavečer Oslav Mezinárodního dne Romů.

Mezi některé činnosti uvedeného spolku patří např.:

 • monitoring stavu lidských práv s ohledem na romskou národnostní menšinu,
 • prosazování práv, zájmů a potřeb Romů na veřejnosti,
 • navazování spolupráce, partnerství a síťování se zainteresovanými subjekty jak na národní tak mezinárodní úrovni,
 • sociální, právní, občanské poradenství,
 • aktivity směřující k rozvoji a zachování romského jazyka a kultury Romů,
 • příprava a realizace projektů vedoucích ke společenské inkluzi Romů zejména:
  – kulturní a umělecké projekty
  – vzdělávací a osvětové projekty
  – projekty zaměřené na práci s dětmi a mládeží
  – veřejné kampaně a další mediální činnost

Více informací k jednotlivým akcím projektu naleznete na facebookové stránce organizace ARA ART.

Projekt je podpořen hl. m. Prahou  ve výši 270.000,-Kč prostřednictvím dotačního programu – Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022.