Alt popisek pro hlavní fotku

21. Setkání národnostních menšin a Konference na téma: Literatura národnostních menšin na území hlavního města Prahy

 

Letos již 21. ročník se uskuteční 1. 12. 2022 v Nové budově Národního muzea.

Tématem letošního ročníku je Literatura národnostních menšin na našem území.

V rámci akce dojde k slavnostnímu předání Ocenění předsedy Výboru pro národnostní menšiny ZHMP za výjimečný přínos v oblasti národnostních menšin.

Program této významné akce naleznete zde. Změna programu je vyhrazena.

Na akci se podílí Národní knihovna a Národní muzeum.

V případě, že se chcete akce zúčastnit, prosíme o potvrzení účasti vyplněním a odesláním elektronické přihlášky nejpozději do 30. 11. 2022  na webovém portálu Domu národnostních menšin o.p.s.

 

Hlavní město Praha podpořilo tento projekt částkou ve výši 310.000,- Kč v rámci Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022.