Alt popisek pro hlavní fotku

11. ročník soutěže Vícejazyčnost je bohatství

Již 11. ročník projektu Vícejazyčnost je bohatství, kterou pořádá organizace Zaedno, je kreativní soutěží na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce.

Soutěž je určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Je založena na čtení či předčítání literárních děl pro děti a následné tvorby výtvarných děl či překladu na námět přečteného.  Soutěžit mohou jednotlivci i větší kolektivy (skupiny či třídy) na téma Symboly a tradice národů.  V rámci projektu mohou soutěžit také děti ukrajinských uprchlíků, které budou číst a psát v českém jazyce a výtvarně tvořit na téma Praha – starobylá a moderní.

Zúčastněte se soutěže a zlepšete si svou jazykovou dovednost, ale i postoje vůči sobě i ostatním.

Její uzávěrka je 20. 10. 2023.

Více informací k projektu naleznete zde. 

Hlavní město Praha podpořilo finančně tuto akci v rámci Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2023 a v rámci Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální
soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023, financovaného Dětským fondem OSN – UNICEF.

U druhého zmíněného programu je akce součástí podpořeného projektu (účelu) – Podpora při vzdělávání dětí a odborná podpora pracovníků s dětmi a mládeží v souvislosti s integrací ukrajinských uprchlíků.