Alt popisek pro hlavní fotku

Jubilejní 20. Setkání národnostních menšin

Jubilejní 20. Setkání národnostních menšin se uskuteční 4. 11. 2021 v Nové budově Národního muzea. V rámci akce proběhne konference na téma Reflexe a výhledy národnostních menšin.

Akce se koná pod záštitou MgA. Hany Třeštíkové, radní HMP pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu.

Premiérově dojde v rámci akce k slavnostnímu předání Ocenění předsedy Výboru pro národnostní menšiny ZHMP za výjimečný přínos v oblasti národnostních menšin.

Součástí akce budou Kulturní večer – Laskavost mezi lidmi most a komentovaná prohlídka stálé expozice Dějiny 21. století, kterou bude možné zhlédnout v prostorách Národního muzea.

 

Program jubilejního ročníku této významné akce naleznete zde. Změna programu  je vyhrazena.

V případě, že se chcete akce zúčastnit, prosíme o potvrzení účasti do 2. 11. 2021 vyplněním elektronické přihlášky na webovém portálu Domu národnostních menšin o.p.s.

Pokud jste se na akci registrovali, tedy máte v plánu se jí zúčastnit, je nutné dodržovat následující opatření.