Alt popisek pro hlavní fotku

Schválené dotace ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 18. 3. 2021 schválilo přidělení dotací na projekty Domu národnostních menšin o.p.s. přesahujících 200.000,- Kč a na projekty městským částem. Rozhodnutí o přidělení dotace včetně její výše naleznete na praha.eu.