Alt popisek pro hlavní fotku

Schválené dotace ZHMP na rok 2022

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 24. 2. 2022 schválilo přidělení dotací na projekty nad 200.000,- Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace (včetně její výše) naleznete na praha.eu

Dotacemi bylo podpořeno celkem 7 projektů s finanční podporou ve výši  4 547 000,- Kč.