Alt popisek pro hlavní fotku

Vyhnání Gerty Schnirch – webová platforma

Představujeme Vám projekt dvou organizací – Shromáždění německých spolků a Svazu Němců v Praze a Středních Čechách, které prostřednictvím interaktivní webové platformy prezentují různé formy zobrazení problematiky odsunu německého obyvatelstva z Československa, které proběhlo mezi lety 1945 – 1947. Na webu naleznete např. interaktivní mapu odsunu Němců z území Československa, rozhovor s K. Tučkovou, autorkou knihy Vyhnání Gerty Schnirch, nebo rozhovor s D. Šoltýsovou, režisérkou divadelního představení stejnojmenné knihy.

Zaujaly Vás uvedené informace o webové platformě a chcete se dozvědět více? Těší nás Váš zájem, více informací naleznete na vyhnanigerty.cz

Webová platforma je uvedena také v němčině: Die Vertreibung der Gerta Schnirch.