Alt popisek pro hlavní fotku

Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021 určené veřejnosti

 

Představujeme Vám Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021 určené veřejnosti, která se tak může seznámit s následujícími důležitými body vedoucí k možnostem uplatňování práv národnostních menšin v České republice.

Důležité body:

  • Proč je dobré uvést při sčítání svou národnost?
  • Kdy a jak proběhne Sčítání lidu, domů a bytů 2021?
  • Proč je přihlášení se k národnosti dobrovolné?
  • Co jsou to výbory pro národnostní menšiny a jak je zřídit?
  • Jak přispět ke školní výuce v jazyce národnostní menšiny?
  • Jak přispět k zachování a rozvoji menšinové identity?
  • Jak zajistit vícejazyčné názvy v obcích?

Budou osobní data v bezpečí?

Sčítání 2021 využívá nejmodernější technologie a vysoké bezpečnostní standardy při sběru a zpracování údajů. Osobní údaje se zpracovávají pouze zákonným způsobem a pro zákonem stanovené účely. To znamená, že osobní data jsou v bezpečí, nejsou nikomu poskytována a jejich správcem je výhradně Český statistický úřad. Jakékoli nakládání s daty se důsledně dokumentuje. Osobní údaje podléhají kompletní anonymizaci, vymazání a zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné statistické výsledky, a to takovým způsobem, že z nich v žádném případě nebude možné zjistit, jak jednotliví respondenti odpovídali.

Odpovědi na důležité body naleznete v této příloze.

Proč se vyplatí při Sčítání lidu, domů, a bytů 2021 vyplnit svou národnost se dozvíte v následujícím letáku.