Alt popisek pro hlavní fotku

Schválené dotace RHMP na rok 2022

Rada hl. m. Prahy na svém zasedání dne 14. 2. 2022 schválila přidělení dotací na projekty do 200.000,- Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace (včetně její výše) či její nepřidělení naleznete na praha.eu

Dotacemi bylo podpořeno celkem 66 projektů s finanční podporou ve výši  3 373 400,- Kč.

Dotace městským částem a projektům s návrhem dotace přes 200 000,- Kč projedná na svém zasedání Zastupitelstvo HMP dne 24. 2. 2022.