Alt popisek pro hlavní fotku

Vyhlášení dotačního programu na podporu aktivit národnostních menšin

Hl. m. Praha vyhlásilo dotační program na podporu aktivit národnostních menšin, který je otevřený městským částem hl. m. Prahy a neziskovým organizacím zaměřeným na národnostní menšiny.

Lhůta pro podání Žádostí o dotaci je stanovena na 1. – 13. 10. 2021. Podmínky dotačního programu i formulář Žádosti včetně dalších dokumentů naleznete na tomto odkazu.

Vyhlášena byla rovněž dotační řízení Úřadu vlády ČR – dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Ministerstva kultury ČR.

Všechny potřebné informace k dotačnímu řízení Úřadu vlády naleznete na tomto odkazu.

Všechny potřebné informace k dotačnímu řízení Ministerstva kultury ČR naleznete na tomto odkazu.