Alt popisek pro hlavní fotku

Setkání kultur 2021

Akce Městské části Praha 14 –  Setkání kultur 2021, kterou podpořilo hl. m. Praha v rámci dotačního programu, podporuje kulturní a společenské aktivity, které vedou k udržování a rozvíjení tradic jednotlivých národnostních menšin a dalších kultur.

Projekt se uskuteční 14. srpna 2021 od 16. do 21. hodiny ve farní zahradě u kostela sv. Bartoloměje v pražských Kyjích.

Vstupné je zdarma.