Alt popisek pro hlavní fotku

Schválené dotace RHMP

Podali jste si žádost o dotaci hl. m. Prahy v rámci dotačního programu národnostních menšin? Zajímá Vás zda byl Váš projekt podpořen či nikoliv?

Rada hl. m. Prahy na svém zasedání dne 22. 2. 2021 schválila přidělení dotací na projekty do 200.000,- Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace (včetně její výše) či její nepřidělení naleznete na praha.eu