Alt popisek pro hlavní fotku

Festival české a slovenské tvorby

Festival představí divadelní, knižní a výtvarnou tvorbu pro děti ze Slovenska a České republiky a připomene nejmladší generaci blízkost obou národů. Dramaturgie vychází z 30. výročí rozdělení Československa a  života ve dvou rozdělených republikách, ale i z absurdnosti válečných konfliktů i bezmezné důvěry dítěte v dospělé.

Projekt organizuje spolek BONA FIDE  a bude probíhat v Domě národnostních menšin, Městské knihovně na Mariánském náměstí, ZŠ a MŠ v Praze, Divadle Kampa, Divadle Palace a kině Atlas.

Program festivalu včetně jeho popisu akcí naleznete zde.

Projekt je podpořen programovou dotací hlavního města Prahy ve výši 150.000,- Kč v rámci Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2023.