Alt popisek pro hlavní fotku

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP k situaci na Ukrajině

 

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. Prahy svým usnesením jednoznačně odsuzuje vojenský útok ze strany Ruska na svrchovaný demokratický stát Ukrajinu a plně se ztotožňuje s usnesením ZHMP č. 34/1 ze dne 24. 2. v bodě II. (viz příloha) vyjadřujícím podporu Ukrajině a oceňuje poskytnutí humanitární pomoci obyvatelům Ukrajiny.