Alt popisek pro hlavní fotku

Přepište dějiny: Krabat a Lužice

Generace českých dětí vyrostly na filmu Karla Zemana ČARODĚJŮV UČEŇ. Hlas herce Jaroslava Moučky volající „Krabateee!“ je budil ze sna. Ale kdo tuší, že příběh o čarodějném mlýně a jeho učních je právě z Lužice? Druhý bonus věnovaný fenoménu Horní a Dolní Lužice je proto o Krabatovi. Ve svém populárním podcastu Přepište dějiny novinář a historik Martin Groman a historik Michal Stehlík znovu diskutují s předsedou Společnosti přátel Lužice Lukášem Novosadem.

Záznam organizace Společnosti přátel Lužice k uvedenému tématu. 

Natočeno a realizováno za finanční podpory Hlavního města Prahy z dotačního programu na podporu aktivit národnostních menšin na území hl m. Prahy pro rok 2023 v rámci projektu Kulturní most mezi Prahou a srbskou Lužicí