Alt popisek pro hlavní fotku

Výstava: Děti nepřítele? Kinder des Feindes?

Výstava Filosofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, je souborem ilustrací, které mají za cíl zdůraznit paralely mezi minulostí a přítomností. Každá ilustrace vznikla na základě úryvku z dobového pramene poválečných let anebo výpovědí pamětníků spojeným s tímto obdobím. Návštěvníci výstavy se tak budou moci zamyslet nad poválečnými problémy dětí česko-německého původu v kontextu 21. století.

Na výstavu se můžete těšit v termínu od 15. 4. – 4. 5. 2021 v Galerii Domu národnostních menšin (Vocelova 602/3, Praha 2). Realizace akce se bude odvíjet od epidemiologické situace.
Chcete se o akci dozvědět více? Více informací naleznete zde.