Alt popisek pro hlavní fotku

Vánoční koncert organizace Vazraždane

Vánoční koncert je jednou z aktivit projektu Dny bulharské kultury, který byl podpořen HMP v rámci programu Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2021 (jednoleté a víceleté financování).

Cíli projektu jsou prezentace bulharské kultury v ČR a seznámení veřejnosti s kulturními specifiky a svébytnosti bulharské minority.

Akce se uskuteční 21. 12. 2021 od 19:00 hod. v Sukově síni Rudolfina.